Ke stažení seznam výrobků, které jsou vyňaty z: NAŘÍZENI KOMISE (EU) 2019/1781.

Důvod vynětí: Motor v bezšňůrových nebo bateriových zařízeních (dle článku 2, bod 2h).

STEJNOSMĚRNÉ STROJE

Asynchronní stroje

Synchronní stroje s permanentními magnety

Synchronní reluktanční motory

Pohony