Dotační projekty

V JULI Motorenwerk jsme realizovali řadu projektů zaměřených na podporu ze strany Evropské unie a Ministerstva průmyslu České republiky. S pomocí těchto investic zvyšujeme užitnou hodnotu elektrických točivých strojů a konkurenceschopnost podniku na světovém trhu s elektrickými stroji pro manipulační techniku.

Projekty s dotací z EU

Inovace 2011

 • Investiční projekt Inovace, jehož cílem bylo vybudování nového centra pro výrobu motorů s novým typem vinutí. Záměr byl úspěšně ukončen a na výrobním centru bylo od té doby již vyrobeno několik desítek tisíc nových motorů.
 • Celková výše investice byla 62,777.587,- Kč. Na projekt byla poskytnuta finanční podpora od Evropské unie ve výši 25 % z ceny pořizovaných investic.
 • Registrační číslo projektu: 4.1 INO4/721

Inovace 2015

 • Investiční projekt Inovace, jehož cílem bylo vybudování výrobních center nové generace elektromotorů se zvýšenými přesnostmi a rotorového centra pro automatizovanou výrobu rotorů synchronních reluktančních motorů.  Oba tyto záměry byly v plné míře realizovány a stroje již slouží svému účelu.
 • Celková výše investice byla 71,733.800,- Kč. Na projekt byla poskytnuta finanční podpora od Evropské unie ve výši 25 % z ceny pořizovaných investic.
 • Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0000710

Potenciál 2011

 • Investiční projekt Potenciál byl zaměřen na výstavbu nového zkušebního centra pro zkoušení prototypových motorů a pohonů. Díky realizovanému projektu jsme nyní schopny provádět typové i životnostní zkoušky na kompletních pohonných jednotkách pro skladovací vozíky.
 • Druhá část zkušebního centra byla zaměřena na výstavbu zatěžovacích pracovišť pro životnostní zkoušky asynchronních a synchronních strojů. V rámci projektu byly také významně posíleny možnosti podniku v oblasti měření hluku a vibrací.
 • Celková výše investice byla 82,524.049 Kč. Na projekt byla poskytnuta finanční podpora od Evropské unie ve výši 25 % z ceny pořizovaných investic.
 • Registrační číslo projektu: 4.2 PT03/242

Projekty s dotací z MPO ČR

IMPULS 2006 – Projekt FI-IM3/153

 • V rámci programu Impuls byl v letech 2006 – 2009 realizován výzkumný projekt „Nízkonákladový pohon zdvihu se spínaným reluktančním motorem“. Projekt byl řešen ve spolupráci s VUT Brno, Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií. V průběhu projektu byl postaven prototyp dvoufázového spínaného reluktančního motoru včetně napájecího měniče. Projekt byl úspěšně dokončen a závěrečné oponentní řízení bylo ukončeno hodnocením „Uspěl dle zadání“. 
 • Celkové uznané náklad projektu byly 11,63 mil Kč, z toho dotace poskytovatele (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR) činila 4,009 mil. Kč.

TANDEM 2006 – Projekt FT-TA3/120

 • V rámci programu Tandem byl v letech 2006 – 2010 realizován výzkumný projekt „Přímý pohon manipulačního vozíku“. Projekt byl řešen ve spolupráci s VUT Brno, Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií. V průběhu projektu byla důkladně analyzována možnost přímého pohonu malého skladovacího vozíku a byly postaveny dva funkční vzorky včetně napájecích měničů. Závěry projektu byly velmi důležité pro další výzkumně vývojovou činnost podniku v následujících letech. Projekt byl úspěšně dokončen a závěrečné oponentní řízení bylo ukončeno hodnocením „Vynikající“.
 • Celkové uznané náklad projektu byly 19,565 mil Kč, z toho dotace poskytovatele (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR) činila 10,725 mil. Kč.

TIP 2010 – Projekt FR-TI4/675

 • V rámci programu TIP byl v letech 2012 – 2016 realizován výzkumný projekt „Synchronní motory se zlomkovým vinutím pro použití v manipulační technice“. Projekt byl řešen ve spolupráci s VUT Brno, Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií. V rámci projektu bylo navrženo možné použití synchronních strojů se zlomkovým vinutím jako generátoru či motorgenerátoru pro vozíky se spalovacími motory, dále použití jako motor pojezdu u skladovacích vozíků a využití tohoto typu elektrických strojů jako motoru čerpadla v integrovaném hydraulickém agregátu. V průběhu řešení projektu byla postavena řada prototypových motorů včetně dvou napájecích střídačů, na nichž byly posléze ověřeny teoretickou cestou získané poznatky. Projekt byl úspěšně dokončen a závěrečné oponentní řízení bylo ukončeno hodnocením „Vynikající“.
 • Celkové uznané náklad projektu byly 23,629 mil Kč, z toho dotace poskytovatele (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR) činila 12,927 mil. Kč.