Řízení jakosti a certifikace

Útvar Řízení kvality je od počátku součástí hlavní struktury podniku a je přímo podřízen jednateli společnosti.
Vedoucí 
oddělení Řízené kvality je členem vrcholového managementu firmy.

Úkolem útvaru je kontrola a zabezpečování kvality v oblasti materiálových vstupů,
vyráběných produktů v rozpracované i finální fázi a následně i
zabezpečování kvality v oblasti expedice výrobků, záručního i pozáručního
servisu.

S ohledem na obecný požadavek komplexnosti zabezpečování kvality patří do působnosti
oddělení rovněž kontrola kvality interních procesů, např. nákupních,
projektových, technologických i logistických, které realizují ostatní útvary
společnosti. Vyjádřením tohoto požadavku a jeho naplňování je certifikace
systému řízení kvality JULI Motorenwerk, s.r.o. podle mezinárodní normy ISO
9001:2015.

 • Důraz na kvalitu, stabilitu, spolehlivost a
  neustálý rozvoj dodavatelů s cílem optimalizace a minimalizace potřeb
  kusové vstupní kontroly dodávaného materiálu do podniku.
 • Důraz na kvalifikaci, zručnost, pravomoci a
  nedílnou odpovědnost operátorů, montérů i zkušebních pracovníků ve výrobě.
  Útvar řízení kvality zastává ve výrobním procesu pouze monitorovací úlohu,
  s řízením opatření k řešením neshodné výroby.
 • Důraz na podporu zákazníka. Útvar řízení kvality
  provádí zpracování informací o eventuálních neshodách a zajišťuje provádění
  účinných preventivních opatření s cílem snížit podíl lidského faktoru na
  možnosti vzniku chyb.
 • Důraz na úspěch společnosti JULI Motorenwerk,
  s.r.o. jako celku chápáním dodavatelů i zákazníků jako obchodních a technických
  partnerů

Základní filozofií řízení kvality v JULI Motorenwerk je:

JULI Motorenwerk, s.r.o. má od roku 2014 vybudovaný Systém řízení kvality podle normy ISO 9001.
Firma uplatňuje ve svém řízení systému kvality cyklus PDCA, nástroje pro analýzu rizik a příležitostí,
zlepšuje všechny procesy v systému managementu kvality, bere v potaz
zastřešující smlouvu o ochraně osobních údajů mezi dodavatelem a odběratelem a
řídí se všemi sedmi zásadami systému managementu kvality – zaměření na zákazníka,
vedení, angažovanost lidí, procesní přístup, zlepšování, rozhodování na základě
faktů a management vztahů.

Výrobky JULI Motorenwerk, s.r.o. jsou dodávány s prohlášením o shodě podle směrnice Evropské unie 2006/42/ES. Produkty určené po severoamerický trh musí vyhovovat požadavkům norem UL a být podle těchto požadavků také certifikovány. Výchozí normou je pro naše výrobky UL 583 – Standard for Safety for Electric Powered Industrial Trucks.

JULI Motorenwerk, s.r.o. je členem VDMA – prestižní německé organizace sdružující strojírenské
podniky. Toto členství nám umožňuje aktivní podílení na přípravě nových
evropských směrnic v oblasti elektrických strojů, výměnu informací
s ostatními členy a sledování ekonomických ukazatelů strojírenství
v jednotlivých regionech.

Od 2. září 1994 je JULI Motorenwerk řádným členem Česko-německé obchodní a průmyslové
komory.

Vedoucí Základního vývoje je členem IEEE – mezinárodní neziskové profesní organizace
usilující o vzestup technologie související s elektrotechnikou