V červnu byla uvedena do plného provozu nová linka na výrobu statorů asynchronních motorů velikosti IEC 132. Linka je vybavena robotem pro manipulaci s materiálem v průběhu jednotlivých operací. Kapacita linky je 90.000 statorů/rok